Aile Akademisi yeni dönem kayıtları başladı

“Aile Her Şeydir” prensibiyle, yetişkin ve çocukları sosyal ve psikolojik yönden desteklemeyi hedefleyen eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyen Aile Akademisi’ne yeni dönem kayıtları başladı.

ETKİNLİKLERİN TAMAMI ÜCRETSİZ

Aile Akademisi’nde, tamamen ücretsiz olarak, ebeveyn ve çocuk ilişkisini güçlendirmek, milli ve manevi değerlere yönelik eğitimler vermek, bireyin sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve yaşam motivasyonunu arttırmak, çocukları düşündürmeye ve eğlendirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenleniyor.

ÖNCELİK EYÜPSULTAN SAKİNLERİNİN

Faaliyetler öncelikli olarak Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşlara sunuluyor. İlçe dışında oturan ve hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm misafirler, yeterli kontenjan olması durumunda değerlendiriliyor. Faaliyetlerin bir kısmı online bir kısmı yüz yüze gerçekleşiyor.

KAYIT İÇİN DETAYLI BİLGİ İÇİN

Aile Akademisi (Afife Hatun Kültür Evi)

Nişanca Mahallesi Balcı Yokuşu No: 3/1, Eyüpsultan Telefon: 02124401550

YETİŞKİN EĞİTİMLERİ

Aile Akademisi’nin yetişkin eğitimlerinde; Evlilik Okulu: Aile bütünlüğünü korumak, aile içi sorunların çözümü, evliliğe hazırlanan çiftlere iyi bir başlangıç sunma, evlilikte karşılaşılabilecek sorunların çözümünde iletişim becerileri, evlilikte çatışmayı önleme ve sorunlarla başa çıkma becerileri, çocuk sahibi olmaya hazır olma gibi konularda evli ve evlenmeye hazırlanan bireylerin bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.

2. Ebeveyn-Çocuk İlişkisi (Filial Terapi): Aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği aile içi sorunların çözümünü sağlayan psiko - eğitimsel bir yaklaşımdır. 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisidir. Anne babalara oyun yoluyla çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirip zenginleştirmeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

3. Enneagram Eğitim Programı (Mizaçları Tanıma): Enneagram Eğitim Programı yaşam motivasyonlarımızı ve davranış kalıplarımızı öğrenerek, hayata daha geniş bir bakış açısıyla bakabilmek, davranışlarımızın temelinde yatan temel motivasyonları keşfetmek ve sağlıksız davranışlarımızı fark edip, sağlıklı olana yönelerek kendimizi ve çevremizi daha iyi anlayıp ailemizle, arkadaşlarımızla ve iş çevremizle olan ilişkilerimizi daha iyi hale getirmeyi hedeflemektedir.

4. Gebelik Okulu: Gebelik ve doğum sürecinin anne-bebek sağlığı için daha verimli, sağlıklı ve güvenli olabilmesini hedef edinen eğitim programımızda anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrası sürece hazırlanması ve desteklenmesi için planlanmış bir eğitim programıdır.

5. Fıkıh ve Güncel Hayat: Abdest, namaz, oruç, zekât, hac ve kurban gibi temel ibadetler katılımcının düzeyine uygun şekilde anlatılmaktadır. Hayatımızın her anının; çalışmanın, adaletli olmanın, sevgi, saygı, tahammülün, sabırlı olmanın ve okumanın da bir ibadet olduğu bilincinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

6. Kur’an-ı Kerim: “Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir ‘’ hadisi şerifi gereğince bu derslerde 1. seviye(başlangıç) ve 2.seviye(tecvit bilgisi) olarak kursiyerlere Kur’an-ı Kerimi öğretmeyi amaçlamaktadır.

7. Meal Tefsir: Kuran-ı Kerim ve mealinin okunup anlaşılabilecek bir kitap olduğunun kavranılması, dua ve surelerin indirilme aşamalarının bilinmesi, kıssalar ve örnek şahsiyetler eşliğinde kişinin farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. 1. aşama (Kısa Sureler) ve 2. aşama (Hucurat Suresi, Dua, İbadet, Güzel Ahlak, Birlikte Yaşama Ahlakı, Aile hayatı konulu ayetler) olarak kursiyerlere anlatılacaktır.

8. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Hayatı: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatı, şahsiyeti, tebliğ faaliyetleri, aile hayatı anlatılmakta olup katılan kursiyer; doğumundan vefat yılına kadar tüm hayatını, yaşadığı yeri, mücadelelerini, gençliğini, ve evliliğini öğrenir. O’nun bir önder, bir baba, bir eş, bir dede olarak rol model oluşu örnekleriyle anlatılır.

9. Esma’ül Hüsna Atölyesi: Tefekkür bir fikir üretme işlemidir, bilinenler sayesinde bilinmeyenlere ulaşmayı sağlar. Yüce Allah’ın en güzel isimleri demek olan “Esma’ül Hüsna” nın öğrenilmesi ile Rabbimizin bütün yönleriyle tanınması ve yeryüzündeki tezahürlerinin görülmesi amaç edinilmiştir.

10.Düşün-Konuş Atölyesi (18 yaş ve üzeri): Bireylerin gündelik yaşamlarının pratik, sürekli olarak tecrübe edilen noktalarına dair derin bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Süreç boyunca kendi fikirlerini ifade etmelerini mümkün kılmak, herkesin bir diğerine eksik kaldığı yerleri göstermesini sağlamak, bireylere kendilerini ifade etme, düşüncelerini paylaşma fırsatı vermek ve dersler bittiğinde katılımcıların içinde yaşadıkları modern hayatın pratik sorunlarıyla başa çıkma kabiliyeti kazandırmak hedeflenmektedir.

11.Cuma Okumaları ve Hanım Sahabeler: Yetişkinlere özel dini değerleri yaşatmayı hedef edinen seminerler düzenlenmektedir. Seminerlerde özel gün ve haftalar dikkate alarak programlar planlamaktadır. Seminer programları Eyüpsultan İlçe Müftülüğü ile işbirliğinde düzenlenmiştir.

12.Aile Seminerleri:Değerlerle donatılmış başarılı bir nesil oluşmasında toplumun en küçük yapıtaşı olan ailenin eğitimi büyük bir öneme sahiptir. Bu alandaki seminer konuları ailenin farkındalığını oluşturmak ve güçlendirmek için planlanmıştır.

13. Psikoloji Seminerleri: Bireyin ruh sağlığını önleyici ve koruyucu müdahale yöntemleri kapsamında iyileştirmeyi amaç edinen seminerler düzenlenmektedir. Seminer konuları bireyin farkındalığını arttırmanın yanı sıra dezavantajlı konumda bulunan çocuk ve yetişkinlere özel de hazırlanmaktadır.

ÇOCUK EĞİTİMLERİ

Çocuk Eğitimleri’nde; Etkinliklerle Değerler Eğitimi (7-14 Yaş): Çocuklara milli ve manevi değerleri öğretmeyi kendine amaç edinmiştir. Temelde Öncü Şahsiyetler Atölyesi, Esma’ül Hüsna ile Tefekkür Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Öykülerle Kısa Süre Atölyesi, Felsefe Atölyesi, Empati Atölyesi, Peygamberler Atölyesi ile hayata dair pek çok konunun yer almasıyla eğitmenlerin yol göstericiliğinden ilerleyen program etkinliklerle desteklenmektedir.

Dersler online, etkinlikler yüz yüze olacaktır.

ATÖLYELER –YETİŞKİN

1.Hareket ve Dans Terapi Atölyesi: Bedeni tanımayı, ruhsal ve bedensel dünya arasında bir köprü kurmayı, kendini keşfetmeyi ve kişinin kendi üzerinde düşünmesini amaçlayan yetişkinlere hizmet eden bir atölyedir. Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

2.İçsel Huzur Psiko-Eğitim Atölyesi: Atölye içerisinde EFT, meditasyon ve nefes egzersizleriyle bireylerin yaşadığı panik ve kaygı düzeylerini düşürmek, bilinçli farkındalık kazandırma ve stresle baş edebilmelerini kolaylaştırmak için planlanmıştır. Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

3.Drama Atölyesi: Drama kurgusal bir esere dayanan ve oyuncular tarafından canlandırılan bir anlatı türüdür. Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

4.Film Analizi: Filmin neyi anlattığını ve anlattığı şeyi neden o şekilde anlattığını çözümleyip; asıl vermek istediği mesajları algılayabilmemizi sağlayan ve çok yönlü düşünülmesi gereken bir kavramdır. Bir filmin okumasını yapmak demek, onu derinlemesine analiz etmek demektir.

EBEVEYN –ÇOCUK ATÖLYELERİ (7-14 yaş)

1.Kil ile Sanat Terapi Atölyesi: Heykel yoluyla sanat terapisinin kullanılmasının ruhsal açıdan faydası büyüktür. Sözel olarak ifade edilemeyen duygu ve düşüncelerin, kil kullanarak yaratım sürecinde diyalog kurma, yardımlaşma, işbirliği ve sosyalleşme özelliklerinde de belirgin olarak olumlu gelişmelere vesile olmaktadır. Bu düşüncenin ekseninde sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak duygularımızı dışa vurduğumuz, çocuklara hizmet eden bir atölyedir.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur

2.Makrome Atölyesi: Bir eğitmen eşliğinde çocukların ince-kaba motor becerilerini desteklediği, eğlenceli vakit geçirdikleri, bir ürünün yapımını öğrendikleri ve kendi ürününü tasarladığı atölyedir. Atölye ebeveynlerin katılımına açık olarak planlanmıştır.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

3.Geri Dönüşüm Atölyesi: ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında kurulan Geri Dönüşüm Atölyesi atık kâğıt, pet şişe, plastik kapak, atık kumaş gibi birçok geri dönüştürülebilen malzemelerden sanatsal ürünler ortaya çıkarmak. Çocuklara sıfır atık bilinci oluşturmak, sürdürülebilir bir yaşam için farkındalık oluşturma, doğa sevgisi aşılarken hayal güçlerini de kullanarak Geri Dönüşüm sanatına uygun ürünler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur

4. Çiz-i- Yorum: Ebeveyn çocuk arasındaki iletişim gücünü artırmaya yarayan el göz koordinasyonu görsel iletişim duygusal farkındalık becerilerini geliştirmeyi hedef edinen bu atölye psikologlar eşliğinde yapılmaktadır.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur

5.Film Okumaları: Filmin neyi anlattığını ve anlattığı şeyi neden o şekilde anlattığını çözümleyip; asıl vermek istediği mesajları algılayabilmemizi sağlayan ve çok yönlü düşünülmesi gereken bir kavramdır. Bir filmin okumasını yapmak demek, onu derinlemesine analiz etmek demektir.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur

6.Grup Terapi Etkinlikleri Atölyesi: Ebeveyn ve çocuklarının bir arada olduğu keyifli vakit geçirdikleri ve çeşitli oyunlarla organize edilen bir atölyedir. Atölye içerisinde ailelerin birbiri ile iletişim halinde bulunacağı etkinlikler düzenlenerek grup dinamiği oluşturulmaktadır.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur

7. Oyun Atölyesi (36 ay-60 ay): Çocuklara yönelik eğlence ve duygu ile yoğrulan çocuğun bakımını üstlenen ebeveyn ile kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlamaktadır. Ebeveyn ve çocuğun motor ve dikkat geliştirici çalışmaları yürüttüğü, iletişimi güçlendirdiği oyun zamanıdır.Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur

ÇOCUK ATÖLYELERİ

1. Empati Atölyesi (7-10 yaş): Çocuklara kendilik farkındalığı, kendi duygularının diğer kişilerin duygularından ayırt edebilme becerisi kazandırmak amacıyla bu atölye düzenlenmektedir. Engellilerle Empati kurmayı hedefleyen Engelsiz Atölye, yaşlılarla Empati kurmaya yönelik Zaman Atölyesi vb. çocukların Empati kurma becerilerini güçlendirmek amaç edinilmiştir. Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

2. Masal Atölyesi (6-9 yaş): Masallar çocukların merakla dinledikleri, kendi dünyalarından birçok şey buldukları değerli hazinelerdir. Atölyede çocukları hayal dünyalarında keşfe çıkartmak, özgüvenlerini geliştirmek ve onları düşündürmek amaçlanmaktadır. Masal Atölyesi 6-9 yaş grubu çocuklara hizmet vermektedir. Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

3. Drama Diyarı Atölyesi (7-12): Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken onlara kendilerini özgürce ifade etme imkânı sağlar. Drama eğitimiyle içine kapanık bireyler, dışa dönük sosyal bir birey olma yönünde gelişim gösterirler.

4.Felsefe Atölyesi (7-10 yaş): Katılımcı çocuklarda düşünme ve üretkenlik becerilerini geliştirerek, tartışmak ve fikirlerini paylaşmak hususunda cesaretlendirecek hayatlarının ilerleyen dönemlerinde felsefe alanında ilerlemek istedikleri takdirde, istek ve heyecan açısından hazırlıklı hale getirmek ve hayata yönelik farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

5. Zarafet ve Nezaket Atölyesi(7-14 yaş): Genç hanımların tüm yaşamlarını yüksek kalitede geçirmelerine yardımcı olmak, iletişimi kuvvetli ve kendine güvenen gençler yetiştirmek, doğru davranış, duruş ve konuşma şekillerini kazandırmak, sosyal yaşamlarında başarı sağlayacak bir kimlik kazandırmak, çevreleri ile uyum içinde ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır.

6. Sahne Sanatları(7-14 yaş): Doğru nefes alma stres kontrolü doğru duruş ritim ve hakaret bilgisi geleneksel Türk tiyatrosu kostüm tasarımı plastik makyaj oyun yazma gibi birçok uygulamayı içinde barındırır. Öğrencilerin sahneye çıkma performansını destekler.

7. Akıl Oyunları Atölyesi (7-12 yaş): Çocukların görsel/işitsel hafızalarının ve algı becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra ebeveynleri ile sağlıklı bir bağlanma gerçekleştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Yalnızca çocuklarımızın değil yetişkinlerin de kendilerine özgü içsel duygu ve düşüncelerini subjektif bir perspektifle ifade edebilmeleri amaçlanır. Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

8. Perküsyon (48 ay-72 ay) : Müzik ve ritim ile tanışmak, çocukların duygularını ifade edebilme, karşı tarafı anlayabilme ve iletişim becerilerini geliştirme de önemli bir rol oynar. Aynı zamanda çocukların kendine güvenmesini sağlayacak özgüven duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

9. Eğitici Drama(48 ay 60 ay): Öğrencinin özgüven sahibi olmasını sağlamak, kendini iyi ve rahat ifade edebilme yeteneğini geliştirmek hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin duygularını keşfetmesi ve potansiyellerini tanıma empati duygusu, etkin dinleme becerisi, yaratıcılık ve hayal gücünün geliştirmesi de amaçlanmaktadır. Atölyemizin süresi 2 saattir ve tek oturumluktur.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız