MİSYONUMUZ

“Belediye hizmetlerini toplumun her kesimine özenli, âdil ve kaliteli sunarken tarihî, kültürel, ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak.”

VİZYONUMUZ

“Eyüpsultan’ı zengin mirasına sahip çıkan, teknolojik değişimi yakalayan, herkesin görmek ve yaşamak istediği bir şehre dönüştürmek.”

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

“Belediye hizmetlerini toplumun her kesimine özenli, adil ve kaliteli sunarken tarihi, kültürel ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak” amacıyla;

Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

Teknolojik gelişimi yakalamak,

Çalışanlarımıza sürekli gelişim alt yapısı sunarak; mesleki, kişisel, sağlık, güvenlik ve toplumsal alanlarda yetkinlik ve farkındalıklarını arttırmak,

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri ulaşılabilirlik ve gizlilik prensiplerine uygun şekilde yöneterek hızlı, tarafsız ve etkin bir şekilde çözmek, Vatandaşlarımızı şikayet çözüm süreci hakkında bilgilendirmek,

Belediyemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risk ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında; uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir sistematik ile belirlemek, derecelendirmek, gerekli önlemleri almak, izlemek, raporlamak ve iyileştirmek,

Riski yönetme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve aksiyonları yürütmek için gerekli sorumlulukları tanımlamak ve kaynakları bulundurmak,

Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak ve sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, İSG ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak,

Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin entegre yönetim sistemine katılımı ve danışma için uygun yöntem ve araçları belirlemek, Entegre yönetim sistemi uygulamalarını yasal şartlar, değişen iç ve dış hususlar ile paydaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek, tüm birimlerimizde hizmetin en iyi şekilde devamlılığını sağlamak,

Entegre yönetim sistemi politikamızdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız