MİSYONUMUZ

“Belediye hizmetlerini toplumun her kesimine özenli, âdil ve kaliteli sunarken tarihî, kültürel, ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak.”

VİZYONUMUZ

“Eyüpsultan’ı zengin mirasına sahip çıkan, teknolojik değişimi yakalayan, herkesin görmek ve yaşamak istediği bir şehre dönüştürmek.”

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

“Belediye hizmetlerini toplumun her kesimine özenli, adil ve kaliteli sunarken tarihi, kültürel ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak” amacıyla;

Teknolojik gelişimi yakalamak,

Çalışanlarımıza sürekli gelişim alt yapısı sunarak; mesleki, kişisel, sağlık, güvenlik ve toplumsal alanlarda yetkinlik ve farkındalıklarını arttırmak,

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri ulaşılabilirlik ve gizlilik prensiplerine uygun şekilde yöneterek hızlı, tarafsız ve etkin bir şekilde çözmek,

Vatandaşlarımızı şikayet çözüm süreci hakkında bilgilendirmek,

Belediyemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risk ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında; uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir sistematik ile belirlemek, derecelendirmek, gerekli önlemleri almak, izlemek, raporlamak ve iyileştirmek,

Riski yönetme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve aksiyonları yürütmek için gerekli sorumlulukları tanımlamak ve kaynakları bulundurmak,

Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak ve sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak,

İSG ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak,

Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin entegre yönetim sistemine katılımı ve danışma için uygun yöntem ve araçları belirlemek,

Entegre Yönetim sistemi uygulamalarını yasal şartlar, değişen iç ve dış hususlar ile paydaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmek, tüm birimlerimizde hizmetin en iyi şekilde devamlılığını sağlamak,

Enerji ve tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

Enerjinin kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemelere, standartlara uyulmasını sağlamak,

Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılmasını ve bu çalışmaların desteklenmesi,

Enerji performansı ve enerji yönetim sistemindeki sürekli iyileştirmelerin sağlanması,

Aşevi olarak yemek üretimini ve dağıtımını hijyen kurallarından taviz vermeden üretmek,

Gıda güvenliği açısından olabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelere karşı tedbir almak,

Yemek üretimi ve dağıtımına yönelik olarak gıda güvenliği ile ilgili tüm yasa, kodeks ve standartlara uygun satın alma ve üretim yapmak,

Entegre Yönetim Sistemi Politikamızdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız