Büyük Bestekar Zekai Dede Eyüpsultan'da anıldı

Eyüpsultan Belediyesi, vefatının 124. sene-i devriyesinde Büyük Bestekar Eyyubi Mehmet Zekai Dede’yi anma programı düzenledi.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen anma programında ilk olarak Zekai Dede ile ilgili, Eyüpsultan’da geçen ömrüne dair bilgilerin sunulduğu bir belgesel gösterimi yapıldı.

Sonrasında ise, İstanbul Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yürüten müzik araştırmacısı ve müzisyen Harun Korkmaz, büyük bestekarın hayatı ve eserlerini konu alan “Zekai Dede'nin hayatı ve bestekarlığının Farklı cepheleri” başlıklı sunum yaptı. Korkmaz sunumunda, Eyüpsultan’da doğmuş ve ömrünü burada geçirmiş büyük bestekar Eyyübi Mehmed Zekai Dede’nin musiki sahasında öne çıkmış vasıflarına dair bilgiler paylaştı.

Ardından Zekai Dede’nin eserlerinin seslendirildiği bir de konser verildi.

ZEKAİ DEDE KİMDİR?

Klasik Türk musikisinin Osmanlı dönemindeki son büyük bestekârı kabul edilen Mehmed Zekâi Dede 1240 (1824-25) yılında İstanbul Eyüp’te Cedîd Ali Paşa mahallesinde doğdu. Babası Cedîd Ali Paşa Camii imamı hâfız Süleyman Hikmetî Efendi, annesi Zînetî Hanım’dır. İlk eğitimini Lâlîzâde Seyyid Abdülbâki Efendi İbtidâî Mektebi’nde yaptıktan sonra amcası hâfız İbrahim Zühdî Efendi’nin yanında hıfza başladı, bir taraftan da babasının hat derslerine devam etti. Ayrıca Dede Efendi olarak bilinen Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin öğrencisidir.

HÂFIZASINDA 2000’İN ÜZERİNDE ESER BULUNUYORDU

Zekâi Dede Türk mûsikisi tarihinde “hoca” unvanı ile anılan pek az kişiden biridir ve en önemli özelliklerinden biri mûsiki hocalığıdır. Onun bilhassa Dârüşşafaka’daki meşkleri çok önemlidir. Aynı zamanda iyi bir neyzen ve hânende olan Zekâi Dede’nin hâfızasında seksen civarında faslında içerisinde yer aldığı 2000’in üzerinde eser bulunduğu kaydedilir.

Birçok eserini Eyüp’teki evi ile Dârüşşafaka Mektebi arasında yürüdüğü zamanlarda bestelediğini oğlu Ahmet Irsoy ifade eder.

Zekâi Dede’nin bir defasında evi ile Bahariye Mevlevîhânesi arasındaki on dakikalık süre içerisinde darb-ı fetih gibi seksen sekiz zamanlı büyük bir usulde bir eser bestelediği söylenir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız