Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi, EYSAM, Eyüp Sultan Türbesi A ve B Hazirelerinin Şahideleri

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM), “Üniversitelerle İşbirliği Çalışmaları” kapsamında düzenlediği etkinlere devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Arslan Sözüdoğru ve Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Çorak, “Eyüp Sultan Türbesi A ve B Hazirelerinin Şahideleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

EYSAM Seminer Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Hatice Arslan Sözüdoğru, Eyüp Sultan Türbesi (A) Haziresinde bulunan Meşahir-i Rical Müverrih ve Müderrisler konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

ÖRNEKLERLE PAYLAŞIM

Sözüdoğru, bu çalışma sırasında karşılaşılan problemleri ve projeden elde edilen sonuçları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca Hazirede yer alan mezar taşlarının; yüzyıllarına, cinsiyetlerine ve meslek gruplarına göre yaptığı tasnifleri örneklerle paylaştı.

Sunumun ikinci bölümünde Reyhan Çorak, Eyüp Sultan Türbesi (B) Haziresinde bulunan Meşahir-i Rical Şair ve Edebiyatçılar ile ilgili yapılan çalışmaları, çalışma sırasında karşılaştıkları problemleri ve elde edilen sonuçları paylaştı.

Son olarak, mezar taşları ile ilgili çalışmalar için kriterler oluşturulması ve bu konuda çalışma yapacak kişilerin bu kriterleri gözetmesi gerektiği belirtildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız