Eyüpsultan Belediyesi, Entegre Yönetim Sistemleri, Süreç ve Risk Yönetimi Eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yürütülmekte olan Entegre Yönetim Sistemleri çalışması kapsamında “Süreç ve Risk Yönetimi Eğitimi” verildi.

Süreç konusunda personel bilincinin oturması ve buna bağlı olarak süreç yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amaçlanan eğitime, birim amirleri ve görevli personelden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.

Eğitimde süreç faaliyetlerine ilişkin akış diyagramlarının oluşturulması ve süreç faaliyetleri yürütülürken birimlerin süreç performansına etki edecek risklerin tanımlanarak değerlendirilmesi ele alındı.

Bu değerlendirme sonucunda, idarenin oluşan belirsizlikler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ve bunu yaparken hangi kriterlere dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca entegre yönetim sistemlerinin etkin, etkili ve verimli yürütülmesinden sorumlu personelin üzerine düşen görevlerin neler olduğu hususlarına da yer verildi.

Eğitim sonunda ise her bir müdürlüğe söz verilerek kendi birimlerindeki risklerin, bu riskleri oluşturan faktörlerin neler olduğu ve bu riskleri en aza indirmek için nelerin yapılabileceği konuları konuşuldu.