Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi, EYSAM, EYSAM Akademik Buluşmalarında

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nin (EYSAM) periyodik olarak gerçekleştirdiği EYSAM Akademik Buluşmalarında, Cemalettin Server Revnakoğlu’nun arşivlerindeki Eyüpsultan, Dr. Cemal Öztürk tarafından anlatıldı.

Gençlik yıllarından itibaren tasavvuf, tekke ve tarikatlar konusuna büyük ilgi duyan Cemalettin Server, Türk Tarih Kurumu adına 1942’de İstanbul tekkelerinin hazîrelerini dolaşmaya başladı.

1952’de İstanbul Vilâyeti Merkadler Komisyonu üyeliğine seçildi. Bunun yanında İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde eski eserler, tarihî arşiv ve kitâbeler uzmanı olarak çalıştı. Görevi dolayısıyla yüzlerce kitâbe derledi; bunlardan geniş bir arşiv oluşturdu.

REVNAKOĞLU’NUN EYÜPSULTAN’I

Arşiv uzmanı Dr. Cemal Öztürk, Revnakoğlunun tekkeler, tarikat âdâb ve erkânına dair belgelerle şehir tarihiyle ilgili belgelerden oluşan arşivini anlatarak hususen 9 dosya halinde Eyüpsultan bahsinden söz etti.

Öztürk, bu 9 farklı dosya içerisinde yer alan; Mütekaidin(emekliler) dosyası, Eyüp’teki tekkeler ve bu tekkelerin son şeyhleri, Hz. Halid, İstanbul’da şehit olanlar, sahebeler, şiir ve kitabeler, icazetnameler, kaside-i bürde, kalenderhaneler ve postnişinileri, Afife Hatun tekkesi, miftahı ziyaret ve adabını anlattı.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız