Raşit Ulaş, Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Şiir Meclisi, Eray Sarıçam, Cengizhan Genç

Raşit Ulaş moderatörlüğünde Zal Mahmut Paşa Külliyesi Avlusu’nda düzenlenen Şiir Meclisi’nin konukları, bu kez genç şairler Eray Sarıçam ve Cengizhan Genç oldu.

Şiire dair birçok konunun konuşulduğu programda, babasının ve amcasının şiirle ilgilenen kimseler olmasının şiirle çok küçük yaşlarda tanışmasına sebep olduğunu belirten Eray Sarıçam, konuşmasında, şiirin biz Türklerin kendisini en iyi ifade ettiği yegâne edebi tür olduğunu ifade etti.

“Tarihte Türklerin kendilerini en iyi şiirle ifade ettiğini görüyoruz. Şiiri tercih etmelerindeki en büyük sebep budur.” diyen Sarıçam bu konuda en iyi örneklerin de Dede Korkut, Hoca Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, Yunus Emre ve Mehmet Akif gibi büyük şairler olduğunu belirtti.

Cengizhan Genç ise ilk şiirinin yayınlandığında duyduğu heyecanı hala yaşadığını söyledi.

Programda yapılan konuşmalarda Türk şiirinin tek bir kişiden değil çok fazla kaynaktan etkilendiğinin de altı çizildi.

Şiir türleri, şiirin bugününün ve yarınının nasıl olacağı, biçim ve içerik anlamında nasıl gelişeceği gibi konuların da tartışıldığı programda; boş, sığ biçim tartışmalarının yarın olmayacağı, şiirin içeriğinin daha önemli olacağı, gelecekte duyguyu kaybetmeyen ve klişeye düşmeyen şairlerin kalacağı vurgulandı.