2015/420

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 13.01.2016 tarih ve 213 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/18

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 53 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/19

Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 1623 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/20

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 54 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/21

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 58 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/22

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 60 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/23

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümündeHukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 59 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/24

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 55 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/25

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 214 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu

2016/26

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/30

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 56 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

2016/31

Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 57 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.