T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi; 5675 sayılı kanunla 5393 sayılı yasanın 20. maddesine eklenen fıkra gereğince 8. seçim dönemi 2. Toplantı döneminde yapacağı 1. Olağanüstü meclis toplantısını aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 15.05.2020 Cuma günü saat: 14:00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Rami Kışlası'nın kayıtlı Rami Kışlası'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne 25 yıl süre ile tahsis edilmesine ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgilendirilen Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na da aynı şartlarla tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi,

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy Mahallesi, 2 Ada, 77 parsel Maliye Hazinesine devri” ile ilgili teklifi,

3- İşletme Müdürlüğünün, “ESTUR Eyüpsultan Belediyesi Organizasyon Gayrimekul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm San.ve Tic. A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsil edecek kişinin belirlenmesi” ile ilgili teklifi,

4- İşletme Müdürlüğünün, “ESBAŞ Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısında Belediyemizi temsil edecek kişinin belirlenmesi” ile ilgili teklifi,

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Asfalt temini nakli ve kaplama işi” ile ilgili teklifi,

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Düğmeciler-Nişancı Mahallesi 134 Ada 47 Parselin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis talebi” ile ilgili teklifi,

7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Banka hesaplarının onaylanması ve demirbaşlarımızda kayıtlı resmi araçların onaylanması” ile ilgili teklifi,

8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Borçlanma yetkisi” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız