T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2021 YILI OCAK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı 2021 yılı Ocak ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.01.2021 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :
TEKLİFLER;

1- 2021 yılı Denetim Komisyonu Üye Seçimi,
2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Meclis Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi,
3- Yazı İşleri Müdürlüğünün. “Meclis üyeleri huzur hakkı ve Meclis üyesi Başkan Yardımcısı aylık ödenekleri” ile ilgili teklifi,
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün "Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti" ile ilgili teklifi,
5- İşletme Müdürlüğünün, “Kira ve ecrimisil işlemleri” ile ilgili teklifi,
6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Zabıta fazla mesai ücreti” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız