T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI MAYIS AYI

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesinde "Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir." denilmektedir.

Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununda öngörüldüğü şekliyle Eyüpsultan Belediye Meclisinin 2022 yılı 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı Mayıs ayı meclis toplantısı, toplantı haftası olan 02.05.2022 – 06.05.2022 tarihleri Ramazan Bayramı tatiline denk geldiğinden, 2022 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısının birinci birleşimi aşağıda belirlenen gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 09.05.2022 Pazartesi günü saat: 15.00'te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi,
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2021 yılı Taşınır Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi,
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak ve cadde adı değişikliği” ile ilgili teklifi,
 4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak adı verilmesi” ile ilgili teklifi,
 5. Emlak İstimlak Müdürlüğünün, “Silahtarağa Mahallesi bilirkişi seçimi” ile ilgili teklifi,
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2022 Numarataj Birimi tarife ücreti” ile ilgili teklifi,
 7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Ayni sermaye artırımı” ile ilgili teklifi,
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Düğmeciler Mahallesi 992 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Ağaçlı Mahallesi 1. Etap 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP” ilgili teklifi,
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Odayeri Mahallesi 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP” ilgili teklifi,
 11. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç alımı” ile ilgili teklifi,
 12. İşletme Müdürlüğünün, “Işıklar Mahallesi 298 parselin kiralanması” ile ilgili teklifi,
 13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Eyüpsultan, Gümüşsuyu mah. 574 adanın karşısı trafo yeri.
 14. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Boş Kadro Unvan Değişikliği ile yönetmelik güncellenmesi.
 15. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün,” Otopark Yönetmeliği Hükümlerine göre Otopark İhtiyacı Parsel Bünyesinde sağlanamayan parseller.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız