T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2023 YILI EYLÜL AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2023 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.09.2023 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. Finansal İşlemleri için yetki alınması.
 2. Hibe Asfalt, Ağaç, Beton yardımı için protokol yapma yetkisi.
 3. Birim Müdürü atamaları.
 4. 16.03.2023 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Eyüpsultan, Rami Yeni Mah. 302 ada, 1-4-46 parseller, 13 parselin bir kısmı ve çevresine ilişkin uygulama imar planı değişikliği.
 5. Eyüpsultan, Göktürk Mah. 148 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik plan değişikliği.
 6. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 7. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 8. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 9. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 10. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 11. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 12. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 13. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.
 14. Defterdar Mah. 111 Ada 23 Parsele İlişkin Yapılan Plan Değişikliği İtirazı.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız