T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2023 YILI MART AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2023 yılı Mart ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.03.2023 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Ayrık nizam plan notuna ilişkin plan notu değişikliği” ile ilgili teklifi,
  2. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “20.09.2022 onaylı 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii bir kısmına ait uygulama imar planı değişikliğine ilişkin plan itirazı” ile ilgili teklifi,
  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “20.09.2022 onaylı 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii bir kısmına ait uygulama imar planı değişikliğine ilişkin plan itirazı” ile ilgili teklifi,
  4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Park alanı ve idari tesis alanı plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak adı verilmesi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız