T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2023 YILI MAYIS AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2023 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.05.2023 Salı günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi,
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2022 yılı Taşınır Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi,
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Ek ödenek” ile ilgili teklifi,
  4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Müdürlük kurulması” ile ilgili teklifi,
  5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Üst yönetici ataması” ile ilgili teklifi,
  6. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Alibeyköy Mahallesi, 30 ada 36 parsele ilişkin plan değişikliği müellif teklifi” ile ilgili teklifi,
  7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan, Sinekli Kemer Koruma bandının sınır revizesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
  8. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Taşkın önlemli alanlar plan notu değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi,
  9. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “İslambey Mahallesi, 223 ada 2 ve 27 parsellere yönelik uygulama imar planı değişikliği” ile ilgili teklifi,
  10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Rami Yeni Mahallesi, 268 ada, 38 parselde trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız