T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi; 5675 sayılı kanunla 5393 sayılı yasanın 20. maddesine eklenen fıkra gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 1. Olağanüstü meclis toplantısını aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.08.2023 Pazartesi günü saat: 15:00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Emlak ve istimlak Müdürlüğünün, “Eyüpsultan ilçesi Rami Yeni Mahallesi 268 ada 39 parsel sayılı, üzerinde Rami Kışlası'nın bulunduğu, 89.192,97 m² yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlarla Trampası” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız