T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2024 YILI NİSAN AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 19. maddesi (Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır) gereğince 9. seçim dönemi 1. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 15.04.2024 Pazartesi günü saat: 10:00’da Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Dr. Mithat Bülent ÖZMEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

- Meclis Divanı üye seçimi.
Meclis 1. Başkan Vekili üye seçimi
Meclis 2. Başkan Vekili üye seçimi
Meclis Katipleri üye seçimi

- Encümen üyeleri seçimi
- İhtisas Komisyonu üye seçimi
- Tarihi Kentler Birliği üye seçimi
- Marmara Belediyeler Birliği üye seçimi
- Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye seçimi
- Enerji Kentleri Birliği üye seçimi
- 6183 sayılı Kanununun 90. maddesine istinaden üye seçimi
- 2023 yılı Denetim Komisyon Raporu
- 2023 yılı Faaliyet Raporu
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Memur personele sosyal denge yardımı yapılması ile ilgili sendika ile sözleşme yapabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi,
- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Borçlanma yetkisi” ile ilgili teklifi,
- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Banka hesaplarının onaylanması” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız