T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2024 YILI ŞUBAT AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2024 yılı Şubat ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.02.2024 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2024 yılı tarife güncelleme” ile ilgili teklifi,
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Güzeltepe Mahallesi 576 ada 24 parsel protokol yapılması” ile ilgili teklifi,
 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Belediye hizmet alanının alınması” ile ilgili teklifi,
 4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “17.10.2023 onaylı 1/1000 ölçekli Alibeyköy Mahallesi 30 ada 36 parsele ilişkin plan değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi
 5. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı plan ve plan notu değişikliği” ile ilgili teklifi
 6. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi Nişancı Mahallesi 120 ada 63 parsele ilişkin plan değişikliği” ile ilgili teklifi
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “23.11.2016 Göktürk yerleşmesinin bir kısmına ait uygulama imar planı plan notu değişikliği” ile ilgili teklifi
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Düğmeciler Mahallesi 340-343-344 adalar 342-494 adaların bir kısmı ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği itirazına itiraz” ile ilgili teklifi
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Aytaç Sokak plan değişikliği” ile ilgili teklifi
 10. İşletme Müdürlüğünün, “Kiralama (Yeşilpınar Bölge Parkı)” ile ilgili teklifi
 11. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak adı değiştirilmesi ve AKS düzenlenmesi” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız