EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN


1. 07.06.2018 Perşembe günü saat 10:30'da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni'nce
Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy (Yeşilpınar) mahallesi, 247 pafta, 212 ada, 25 parsel sayılı
154,46 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K'nun 45. maddesine göre (açık ihale
usulü ile) ihalesi yapılacaktır.
2. Muhammen bedeli 540.610,00-TL'dir.
3. İhaleye ait geçici teminat bedeli 16.218,30-TL'dir.
4. İhaleye katılacakların 2886 sayılı D.İ.K'ndaki şartları taşıması gereklidir.
5. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6. İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde
Plan ve Proje Müdürlüğü'nden 250,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde
görülebilir.
7. Müracaatlar en geç 06.06.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Plan ve Proje
Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

TÜZEL KİŞİLER
a) İmza Sirküleri (Noterden)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet
Belgesi
c) Geçici Teminat Belgesi
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair
makbuz

GERÇEK KİŞİLER
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Noterden)
b) İkametgâh Senedi
c) Geçici Teminat Belgesi
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair
makbuz

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız