T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2019 YILI ARALIK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 1. Toplantı döneminde yapacağı 2019 yılı Aralık ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.12.2019 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan Çırçır Mahallesi 793 ada 8-9-10 ve 12 Parsellerde 7 metrelik İmar Yolu Açılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına yapılan itiraz” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız