EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 07.12.2015 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM:1- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Eğitim Yardımına ilişkin teklifi,
2- İşletme Müdürlüğünün, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Hizmet Yönetmeliğine ilişkin teklifi,
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Eyüp, Topçular Mahallesi 66 pafta 480 ada 279 parsel sayılı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğüne plan amacına uygun olarak kullanmak üzere tahsisine ilişkin teklifi,
4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Eyüp, Göktürk Mahallesi, 251 pafta, 1875 parselin tahsis iptaline ilişkin teklifi,
5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Odayeri Köyü 1 pafta, 81 ve 82 parsellerin plana itirazına ilişkin teklifi,
6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Esentepe Mahallesi 699 ada 9 parsel, Silahtarağa Mahallesi 660 ada 9-10 parseller ile Silahtarağa Mahallesi 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan ve 669 ada 19 ve 21 parsellerdeki plan değişikliğine ilişkin teklifi,
7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, 274 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin teklifi,
8- Kültür İşleri Müdürlüğünün, Tüm Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile belediyemiz arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız