ASKIDAKİ PLANLAR

Defterdar Mahallesi, 112 ada, 78 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2024 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 30.04.2024 – 30.05.2024 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda ve resmi web sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Not: Bilgi amaçlıdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız