T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 03.10.2016 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerimizin, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2017 yılı tarife teklifleri” ile ilgili teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2017 yılı Bütçe tasarısı” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız