EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 05.10.2015 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
:

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 yılı Performans Programına ilişkin teklifi,
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 yılı Bütçesine ilişkin teklifi,
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2016 yılı tarife teklifine ilişkin teklifi,
4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp İlçesi, 378 ada, 7 parselde plan tadilatına ilişkin teklifi,
5- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Müdürlük İç Hizmet Yönetmeliğine ilişkin teklifi,