T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2017 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 11.09.2017 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Üst yönetici ataması” ile ilgili bilgilendirme yazısı,
2- Plan ve Proje Müdürlüğünün “Eyüp Merkez Mahallesi 979 ada 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı” ile ilgili teklifi,
3- Plan ve Proje Müdürlüğünün “Eyüp, Rami Cuma Mahallesi, 934 ada, 134 parsel ile 217 ada 86 parsele ilişkin plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
4- Plan ve Proje Müdürlüğünün “1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız