EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1. Belediyemiz mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, her biri ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesince, “Açık Teklif Usulü” ihale yöntemiyle satılacaktır.

2. Satışa konu olan gayrimenkullerin: Mahalle, Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat bilgileri, aşağıda belirtilmiştir.

2886 SAYILI D.İ.K.'NUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Parsellerin

Kullanım

Durumları

Yüzölçümü m2

Muhammen Bedeli

TL. (Toplam)

Geçici Teminat

Miktarı TL.

1

Alibeyköy-Yeşilpınar

212

25

Boş/Arsa

154,46

540.610,00

16.218,30

2

Üçşehitler-İslambey

219

123

İşgalli/Arsa

505,36

1.516.080,00

45.482,40

3. İhalenin;

A) Yapılacağı Yer : Nişancı Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

Başkanlık Binası Encümen Salonu

B) Tarihi ve Saati : 14.12.2017 Saat: 10:30

4. İhaleye katılacakların 2886 sayılı D.İ.K'ndaki şartları taşıması gereklidir.

5. İhale şartnamesi Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak Biriminden 250,00 TL bedeli karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesi almaları zorunludur.

6. İhaleye katılmak isteyenler; 14.12.2017 tarihi, saat 10:00’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Hizmet Binası, Plan ve Proje Müdürlüğü Evrak Kayıt servisine teslim etmek zorundadırlar.

7. Posta ve telgrafla yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

TÜZEL KİŞİLER

a) İmza Sirküleri (Noterden)

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

c) Geçici Teminat Belgesi

d) Şartname Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuz

GERÇEK KİŞİLER

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Noterden)

b) İkametgah Senedi

c) Geçici Teminat Belgesi

d) Şartname Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuz

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız