T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2018 YILI KASIM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2018 yılı Kasım ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.11.2018 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2019 yılı Tarife Teklifleri” ile ilgili teklifi,
2- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Uygulama İmar Planları plan notu değişikliği” ile ilgili teklifi,
3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Alibeyköy-Karadolap Mahallesi 738 ada park alanı intifa hakkı talebi” ile ilgili teklifi,
4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Gümüşsuyu Mahallesi, 991 ada irtifak hakkı talebi” ile ilgili teklifi,
5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Yol ismi verilmesi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız