EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 3. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 01.11.2011 Salı günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM :

1- Eyüp Merkez Mahallesi, II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına itirazlar.
2- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :
- 2011/136, 2011/167, 2011/172, 2011/175.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız