EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.11.2013 Pazartesi günü saat: 14:00’ te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM :

- İlçemizde bulunan ibadethanelerin ihtiyaçlarının karşılanması
- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :
- 2013/148, 2013/228.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız