BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2020 YILI OCAK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 2. Toplantı döneminde yapacağı 2020 yılı Ocak ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.01.2020 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- 2020 yılı Denetim Komisyonu üye seçimi
2- İşletme Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi üzerinde bulunan bina ve bahçesinin 3 yıldan fazla süre ile kiraya verilebilmesi” ile ilgili teklifi,
3- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç satışı” ile ilgili teklifi,
4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Meclis Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi,
5- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Meclis üyeleri huzur hakkı ve Meclis üyesi Başkan Yardımcısı aylık ödenekleri” ile ilgili teklifi,
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Kemerburgaz Mahallesi 3106 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi,
7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Sözleşmeli personel ücret tespiti” ile ilgili teklifi,
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti”ile ilgili teklifi

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız