EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 4. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.01.2012 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM :

1- 2011 – 2012 dönemi eğitim yardımı

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliğine ek maddeler ilave edilmesi.

3- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :

- 2011/216, 2011/219