12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar yerleri yönetmeliğinin 5. Maddesinin 6. Fıkrasına istinaden Eyüp Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararı ile Göktürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kapalı Halk Pazarı olarak kullanılan alanda sadece organik ürünlerin satılacağı 185 tahtalık (Cuma günleri) semt pazarı kurulacaktır.

Organik ürün üretici ve satış sertifikası olanların Eyüp Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren (23.03.2017) yedi gün (7gün) içerisinde şahsen müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

İSTENİLEN BELGELER

-Vergi levhası
-Mesleki faaliyet belgesi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-4 Resim
-Organik ürün üretici veya satış sertifikası

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız