EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 03.02.2014 Pazartesi günü saat: 14:00’ te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM
:

- Müdürlüklerden gelen teklifler.
RAPORLAR :

- 2013/173, 2013/262, 2013/263, 2013/264, 2013/265, 2013/266, 2013/267, 2014/02, 2014/03, 2014/04, 2014/08, 2014/09.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız