T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2020 YILI TEMMUZ AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 2. Toplantı döneminde yapacağı 2020 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.07.2020 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Encümen Üye Seçimi
2- İhtisas Komisyonları Üye Seçimi
3- 2019 yılı Denetim Komisyon Raporu
4- 2019 yılı Faaliyet Raporu
5- 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı
6- 2019 yılı Taşınır Kesin Hesabı
7- İşletme Müdürlüğünün, “Kira ve ecrimisil alacakları” ile ilgili teklifi,
8- Etüd ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan Camii ve çevresi cephe rehabilitasyon projesi” ile ilgili teklifi,
9- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, “Park ismi verilmesi” ile ilgili teklifi,
10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy-Güzeltepe Mahallesi 859 adada trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,
11- İşletme Müdürlüğünün, “Şirket devri” ile ilgili teklifi,
12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “134 ada 47 parselde Dr. Yavuz KALAYCI Aile Sağlığı Merkezine ilişkin plan tadilatı” ile ilgili teklifi,
13- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Düğmeciler Mahallesi 198 ada 16 ve 17 parsellerde plan tadilatı” ile ilgili teklifi,
14- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “13.09.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii bir kısmına ait uygulama imar planı değişikliği” ile ilgili teklifi,
15- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin Uygulama İmarı Plan değişikliği itirazına ait Uygulama İmar Plan değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi,
16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Ek tarife” ile ilgili teklifi,
17- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Ek ödenek” ile ilgili teklifi,
18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Kısırmandıra-Işıklar Mahallesi 332 Parsel Satışı” ile ilgili teklifi

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız