Göktürk

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı'nda 3. Bölgenin kuzeyinde yer alan gölet; 1996 yılı halihazır haritalarında görülmemekte olup 1999 halihazır haritalarında görülmektedir.

1996-1999 yılları arasında Kemer Country tarafından golf sahalarının sulanması amacıyla yaptırılan suni bir gölet olduğu bilinmektedir.

Göktürk Bölgesine ait İSKİ ve DSİ kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanarak onaylanan 23.11.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas 02.10.2013 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüdü yaptırılmıştır.

Söz konusu inşaata; 23.11.2016 onaylı Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına, 6.11.2022 tarih 18966 sayılı imar durum belgesine ve 21.10.2020 tarih E20200425127 sayılı İSKİ görüşüne göre 01.07.2021 tarihli 119597409 sayılı yapı ruhsatları düzenlenmiştir.

Söz konusu taşınmaz; imar planı, kurum görüşleri ve imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış olup bu doğrultuda inşai faaliyetini sürdürmektedir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız