Türk tıp tarihçisi, hekim, tezhipçi, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Eyüpsultan Araştırma Merkezi, EYSAM

Türk tıp tarihçisi, hekim, ressam ve tezhipçi Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver ölümünün 34. yılında Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nde (EYSAM) anıldı.

Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, 14 Şubat 1986 yılında vefat eden ve Edirnekapı Şehitliği’nde defnedilen Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in yaşamı, bilinmeyenleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Türk geleneksel sanatının her dalının önce tarihi üzerine araştırmalar yaparak bu alanlarda eserler veren Prof. Süheyl Ünver, sanat, bilim ve tıp tarihi konularında iki binden fazla yayını, bunların arasında Divan edebiyatı tarzında yazdığı şiirlerini topladığı bir de Divan’ı vardır.

Türk kültürünün bütün yönleriyle ilgilenen Ünver, Arapça, Farsça, Fransızca biliyor; ney çalıyor; ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatıyla uğraşıyordu. İyi bir hekim, büyük bir tıp tarihçisi, ressam ve kültür adamı olan Süheyl Ünver’in en önemli özelliği ise, artık pek rastlanmayan, zarif ve kibar bir İstanbul Efendisi olmasıydı.

ORD. PROF. DR. AHMET SÜHEYL ÜNVER KİMDİR?

Hekim, sanat ve tıp tarihçisi; şair ve yazar, hat, tezhip ve minyatür sanatçısı (D. 17 Şubat 1898, İstanbul - Ö. 14 Şubat 1986, İstanbul). Tam adı Ahmet Süheyl Ünver’dir. Menbaülirfan Rüşdiyesi ve Mercan İdadisi (Lisesi)’nde bitirdikten sonra, 1915 yılında girdiği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tip Fakültesi)’den, ailevi sorunları nedeniyle, bir süre sonra ayrıldı.

Darülfünun Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)’ni 1921 yılında bitirdi. Öğrencilik yıllarında tıp öğreniminin yanı sıra güzel sanatlarla ilgilendi. 1916-23 yılları arasında Medresetü’l Hattatîn’de ebru, tezhip, minyatür ve hat (güzel yazı) sanatı öğrendi.

1921-23 yıllarında Yenibahçe’de Gureba-yı Müslimin Hastanesi Cildiye Kliniği’ne devam ederek deri ve frengi hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. Ancak iç hastalıkları uzmanı olmak istediğinden, buradan Haseki Hastanesi dâhiliye asistanlığına geçti. Burada Prof. Akil Muhtar’ın (Özden) öğrencisi oldu.

1927’de Paris’e giderek iç hastalıkları uzmanlığı öğrenimini tamamladı. Paris’te kaldığı iki yıl içinde Millî Kütüphane’deki Osmanlı minyatürleri ve Selçuklu tıbbıyla ilgili kaynakları inceledi.

Süheyl Hoca, 1930 yılında İstanbul Darülfünun’u (Üniversitesi) Tıp Fakültesi’nde müderris (hoca) muavinliğine getirildi. 1933 Üniversite Reformu’ndan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi Enstitüsü’nü kurdu ve bu bölümün başkanı oldu. 1939’da profesörlüğe, 1949’da ordinaryüs profesörlüğe yükseldi.

1981’de 1. Uluslararası Türk-İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi’nde Üstün Hizmet Beratı, Türk Millî Kültür Vakfı Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref Armağanı ile 1985’te Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almıştı.

Cumhuriyet Türkiye’sinde klasik sanatların yeniden doğuşunu sağlayan kişilerden biridir. İstanbul-Ümraniye’de adına bir kütüphane kurulmuştur.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız