Başkan Yardımcısı

1979 yılında Erzincan'da doğdu.

Eda Çaçtaş Ceylan, 2003 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm'ünden mezun olmuştur.

2003 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir Planlama Yüksek Lisans Programını, 'Türkiye'deki Kıyı Mevzuatının Koruma Kullanma Dengesini Sağlamada Etkinliği' başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Eda Çaçtaş Ceylan, 2012 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programını, 'Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sürecinde Yaşanan Proje Yönetim Sorunları' başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

2014 yılında Küçükçemece Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Departmanı'nda Yüksek Şehir Plancısı olarak göreve başlayan Eda Çaçtaş Ceylan, 2007 yılı itibarı ile Küçükçemece Belediyesi'nde AR-GE çalışmalarının yürütücüsü olarak ilçe vizyon çalışmalarını ve AB proje çalışmalarını yürütmüştür.

Eda Çaçtaş Ceylan, ilçe genelindeki Kentsel Dönüşüm Proje çalışmalarının proje yönetiminden sorumlu olarak 2014 yılına kadar görevine devam etmiştir.

2014 yılı itibari ile özel sektörde dönüşüm proje çalışmaları ve master ölçeğinde planlama çalışmaları yapan Eda Çaçtaş Ceylan, bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması tamamlamıştır.

Yayınlanmış bazı eserleri de bulunan Eda Çaçtaş Ceylan, evli ve bir çocuk annesidir.

Eda ÇAÇTAŞ

Eda ÇAÇTAŞ

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız