Zal Paşa Caddesi üzerinde yer alan bu geniş arazi Osmanlı'nın 17. yy Sadrazamlarından Amcazade Hüseyin Paşa'nın vakıflarına bağlı bir mekandır. Amcazade Hüseyin Paşa, Köprülü Ailesi'nin son sadrazamıdır. Kendisi, Köprülü Mehmet Paşa Hasan Ağa'nın oğludur.

2. Viyana Kuşatması'na katılan, yenilgi sonrası tutuklanan Hüseyin Paşa, Şehrizor Sancakbeyliği sonrasında Çardak Muhafızı daha sonra da vezir rütbesi ile Seddülbahir Muhafızı oldu. 1690'da Sadaret Kaymakamlığı'na getirildi. Daha sonra Kaptan-ı Derya olan Hüseyin Paşa Sakız Adası'nı Venediklilerden almıştır. Bir ara Adana Valiliği de yapmış olup Belgrad Muhafızı iken Avusturyalılara karşı yapılacak savaşta önerdiği strateji dinlenmediği için Zenta Yenilgisi alınmıştır. Bunun üzerine Sadrazamlığa getirilecek, Avrupalılar ile Karlofça Barış Antlaşması'nın ilk görüşmelerini o yapacaktır.

Bugün İstanbul Boğazı'ndaki yalısı, İstanbul ve Boğaz'ın en eski evi olarak meşhurdur. (Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı) Eyüp Zal Paşa Küllieyesi sırtlarındaki vakıf arazisi bu meşhur sadrazamın vakfiyesine kayıtlı olup bugün aile vakfı olarak varlığını devam ettirmektedir. Şu an arazi boş olsa da zamanında kayıtlarda burada vakfa bağlı birkaç konak ve müştemilat olduğu bilinmektedir. İslam öncesi Romalılar'ın Kozmaz Dalyan Kültü'nün de burada olduğu düşünülmektedir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız