1/5000 ÖLÇEKLİ PLANLAR

1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLAR

DEVAM EDEN PLAN ÇALIŞMALARI

*Güncellenecektir.

ASKIDAKİ PLANLAR

Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mahallesi 335 Ada 33 No.lu Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9’uncu ve Ek 3’üncü maddeleri ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu’nun 3’üncü ve geçici 29’uncu maddeleri kapsamında 13.04.2023 tarih ve 32162 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar planlarına yönelik açılabilecek davaların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesinde yer alan “…ivedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz gündür…” hükmüne tabidir.

Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 09.05.2023-07.06.2023 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Not: Bilgi amaçlıdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız