T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2021 YILI EKİM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı 2021 yılı Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.10.2021 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “2022 yılı Performans Programı” ile ilgili teklifi,
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2022 yılı Bütçe teklifi” ile ilgili teklifi,
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün tarife teklifi” ile ilgili teklifi,
  4. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, “İçkili yerler krokisi” ile ilgili teklifi,
  5. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Rami Cuma Mahallesi, 229 ada, 14 ve 16 parsellerde plan değişikliği” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız