T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2021 YILI EYLÜL AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı 2021 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.09.2021 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy Mahallesi 812 ada trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Topçular Mahallesi, 170 ada 23 parsel tahsis talebi” ile ilgili teklifi,
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Boş kadro unvan ve derece değişikliği” ile ilgili teklifi,
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Üst yönetici atamaları” ile ilgili bilgilendirme yazısı,
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “SGK Borçlarına mahsuben taşınmaz devri” ile ilgili teklifi,
 6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi 833 ada trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Esentepe Mahallesi, 822 ada 6 parsel sayılı taşınmazın satışı” ile ilgili teklifi,
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Yenileme alanları” ile ilgili teklifi,
 9. İşletme Müdürlüğünün, “Esbaş tüzel kişi temsilcisi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,
 10. İşletme Müdürlüğünün, “Estur tüzel kişi temsilcisi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,
 11. Fen İşleri Müdürlüğünün, “Hibe asfalt yardımı” ile ilgili teklifi,
 12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, “Müze kurulumu için yetkilendirme” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız