T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2021 YILI MAYIS AYI

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesinde "Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir." denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 868613 sayılı “Yerel Yönetim Meclislerinin Çalışmalarına Ara Verilmesi” ile ilgili yazısı gereğince meclis çalışmalarına 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ara verilmiştir.

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı 2021 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 17.05.2021 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2020 yılı Bütçe kesin hesabı” ile ilgili teklifi,
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2020 yılı Taşınır kesin hesabı” ile ilgili teklifi,
  3. İşletme Müdürlüğünün, “ESBAŞ 2021 yılı tüzel kişi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,
  4. İşletme Müdürlüğünün, “ESTUR 2021 yılı tüzel kişi temsilcisi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Zabıta Müdürlüğü tarife teklifi” ile ilgili teklifi,
  6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Taşınmaz satışı” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız