T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2021 YILI NİSAN AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı 2021 yılı Nisan ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.04.2021 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Meclis Divanı üye seçimi.

Meclis 1. Başkan Vekili üye seçimi

Meclis 2. Başkan Vekili üye seçimi

Meclis Katipleri üye seçimi

2- Encümen üyeleri seçimi

3- İhtisas Komisyonu üye seçimi

4- 2020 yılı Denetim Komisyon Raporu

5- 2020 yılı Faaliyet Raporu

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Vergi Borcuna Mahsuben Devir ve Trampa” ile ilgili teklifi,

7- Etüd Proje Müdürlüğünün, “Enerji Kentleri Birliği Üyeliği” ile ilgili teklifi,

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “ Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yönetmeliğinde güncelleme” ile ilgili teklifi,

9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Peysaj Mimarı Unvanı Ücret Tespiti” ile ilgili teklifi,

10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Yatırım ve Cari Borç Ödemelerinde Kullanılmak Üzere Gayri Nakdi Kredi Kullanılması” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız