T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2021 YILI TEMMUZ AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 3. Toplantı döneminde yapacağı 2021 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.07.2021 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Topçular Mahallesi trafo yeri” ile ilgili teklifi,
  2. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç hibe alımı” ile ilgili teklifi,
  3. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, “Geçici izin belgesi” ile ilgili teklifi,
  4. İşletme Müdürlüğünün, “Esyapı Tüzel Kişi temsilcisi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,
  5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Ek ödenek” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız