T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI NİSAN AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2022 yılı Nisan ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.04.2022 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. Encümen Üye Seçimi
 2. İhtisas Komisyonları Üye Seçimi
 3. 2021 yılı Denetim Komisyon Raporu
 4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “2021 yılı Faaliyet Raporu” ile ilgili teklifi,
 5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak adı verilmesi” ile ilgili teklifi,
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarife teklifi güncelleme” ile ilgili teklifi,
 7. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç alımı” ile ilgili teklifi,
 8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2022 Yılı Eyüpsultan İlçe Geneli Prestij Sokak Düzenlemesi, Asfalt Temini, Nakli ve Kaplama Yapılması Yapım İşi” ile ilgili teklifi,
 9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Üst yönetici atamaları” ile ilgili bilgilendirme yazısı
 10. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç hibe alımı ile ilgili 2022/40 sayılı Meclis Kararında düzeltme” ile ilgili teklifi,
 11. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç alımı” ile ilgili teklifi,
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ile ilgili teklifi,
 13. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Cendere Mevkii İmar Planı” ile ilgili teklifi,
 14. İşletme Müdürlüğünün, “İşletme Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği” ile ilgili teklifi,
 15. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği” ile ilgili teklifi,
 16. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Ücretsiz aşı temini ve uygulaması protokolü” ile ilgili teklifi,
 17. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi 604 ada trafo yeri talebi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız