Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Ebru Sokak, 207 Ada, 10 parsel ve 3 kapı sayılı yerde bulunan metruk yapı hakkında tarafımızca 3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40. maddeleri gereği statik rapor tanzim edilmiş olup İlgi yazı eki tebellüğ ilmühaberinde ilgililerine tebliğ edildiği anlaşılmış ancak ilgililerince henüz bahse konu metruk yapının kaldırılmadığı görülmüştür.

Bahse konu yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi uyarınca 30 (otuz ) gün boyunca internet sitemizde yayınına başlanmıştır.

İlgili yazı için tıklayınız

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız