T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI TEMMUZ AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2022 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 04.07.2022 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1-Sokak Adı Verilmesi.
2-Çırçır Mahallesi 144 Ada Trafo Yeri Talebi.
3-Sokak Adı Verilmesi.
4-Üst Yönetici Atamaları.
5- Hibe Asfalt
6- Türkiye Belediyeler Birliği Ödülleri İşbirliği Protokolü Meclis Onayı
7- Eyüpsultan İlçesi Topçular Bölgesi Nazım ve Uygalama İmar Planı Çalışması

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız