T.C.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI EYLÜL AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2022 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.09.2022 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :
TEKLİFLER;

1- Ek Ödenek (Mali Hizmetler Müdürlüğü )
2- Çevre Temizlik Vergisi’nin Terkin İşlemleri (Mali Hizmetler Müdürlüğü )
3-Biyobozunur Atıkların Toplanması, Biyometanizasyon kompost Tesisinde Geri Kazanılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
4-Bütçe İçi İşletme Bütçe Kodu Açılması (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
5- Alibeyköy Mahallesi, 219 Nolu Adanın Tescil Harici Bir Kısım Alanının Taks:0.80 H:15.50 İrtifalı Konut Alanına, Alibeyköy Mahallesi 759 Ada 16 Parselin ve Esentepe Mahallesi 890 Ada 10 Parselin Park Alanına Alınmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi (Plan Proje Müdürlüğü )
6-Eyüpsultan İlçesi, 19.06.2003 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı İle 23.11.2016 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planının Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı (Plan Proje Müdürlüğü)
7-Rami Yeni Mahallesi 302 Ada, 3-4-46 Parseller, 13 Parselin Bir Kısmı ve Çevresine İlişkin UİP Değişikliği İtirazı (Plan Proje Müdürlüğü)
8- Ağaçlı Mh. Afad Evleri UİP Değişikliğine İtiraz (Plan Proje Müdürlüğü)
9-24.03.2022 Onaylı 1/1000 Ölçekli İslambey Mahallesi 217 Ada 1 Parsel ve 929 Ada 30 Parsele İlişkin Plan Değişikliği İtirazı (Plan Proje Müdürlüğü)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız