T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2023 YILI OCAK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2023 yılı Ocak ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.01.2023 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. 2023 yılı Denetim Komisyonu Üye Seçimi
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, “2023 yılı Meclis Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi,
 3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Meclis üyeleri huzur hakkı ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı aylık ödenekleri” ile ilgili teklifi,
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Aylık maktu fazla çalışma ücreti” ile ilgili teklifi,
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Sözleşmeli personel ücret tespiti” ile ilgili teklifi,
 6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Birim müdür ataması” ile ilgili bilgilendirme yazısı,
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “İslambey Mahallesi, 219 ada 42 ve 43 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi,
 8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Mahalle isim değişikliği” ile ilgili teklifi,
 9. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi, Işıklar Mahallesi, 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP” ile ilgili teklifi,
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Rami Cuma Mahallesi, 229 ada 14 ve 16 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazı” ile ilgili teklifi,
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi, Nişancı Mahallesi, 69 ada 43 parsele ait plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “0,00 kotuna ilişkin plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
 13. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç alımı” ile ilgili teklifi,
 14. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç hibe alımı” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız