T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2019 YILI EKİM AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 1. Toplantı döneminde yapacağı 2019 yılı Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.10.2019 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “2020-2024 yılları arası Stratejik Plan” ile ilgili teklifi,
2- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “2020 yılı Performans Programı” ile ilgili teklifi,
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “2020 Mali yılı Bütçesi” ile ilgili teklifi,
4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Borçlanma yetkisi” ile ilgili teklifi,
5- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç hibe alımı” ile ilgili teklifi,
6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Banka hesaplarının onaylanması” ile ilgili teklifi,
7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Akpınar Mahallesi, 186 parselde İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis” ile ilgili teklifi,
8- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis” ile ilgili teklifi,
9- Yeni kurulan İhtisas Komisyonlarına üye seçimi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız