T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2019 YILI EYLÜL AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 1. Toplantı döneminde yapacağı 2019 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.09.2019 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Zabıta Müdürlüğü 2019 yılı Pazar Yerleri Tahsis ücretleri değişikliği” ile ilgili teklifi,
2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Tunus Cumhuriyeti Kram Belediyesi ile kardeş şehir olma” ile ilgili teklifi,
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi, 199 ada 39 parselin devir işlemi” ile ilgili teklifi,
4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den gayri nakdi kredi kullanılması” ile ilgili teklifi,
5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Borçlanma yetkisi” ile ilgili teklifi,
6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Kadro değişikliği” ile ilgili teklifi,
7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “14 adet Trafo alanının planlara işlenmesine ilişkin plan tadilatı” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız